تمرین روز هجدهم:

(سپاسگزاری از خداوند بخاطر وجود نعمت قرآن)

دانلود فایل صوتیخدایا سپاسگزارم، سپاسگزارم، سپاسگزارم که کتابی به این ارزش را برای هدایتم نازل کردی تا در تمام جنبه های زندگی ام باعث رشد و پیشرفتم شود.

احساس خوب در موقع سپاسگزاری یادتون بمونه :- ) 

تمرین این جلسه: حتما در قسمت نظرات دوره نتایجی را که پس از شروع مطالعه قرآن برایتان رخ داده است را بنویسید تا باعث بوجود آمدن انگیزه برای سایر دوستانتان نیز شوید.