[vc_row][vc_column][vc_column_text]

بارها شده از دوستان این جمله را می شنوم ، استاد ما می گوییم پول نداریم
شما می گویید بسته ی راز ثروت الهی را بخرید
ولی باور کنید ، من متعجبم از افرادی که خدا را دارند
ولی می گویند پول نداریم
مثل فردی که لب  چشمه ایستاده
و مدام می گوید آب نیست
خوب واقعا چرا می گوییم پول زیاد وارد زندگیمان نمی شود !؟
دلیل اول
به جای تمرکز روی ناخواسته ها
تمرکز خود را روی خواسته ها بگذارید
اگر به بی پولی توجه می کنید
فقر بیشتری به زندگیتان وارد. می شود
اگر روی بیماری توجه می کنید
بیماری بیشتری وارد زندگیتان می شود
اگر روی کمبود فکر می کنید
کمبود بیشتری دریافت می کنید
نمی دانم مریم چه کرد که مائده ی بهشتی برایش فرستاده شد
نمی دانم هاجر چه گفت
چشمه ی آب از زیر پای اسماعیل جوشید
آنان نمی گفتند ، با حلوا حلوا کردن دهان شیرین نمی شود بلکه
می گفتند
خدا هست و به محضی که بگوید موجود ‌باش موجود می شود
در عجب می مانم از بنده ای که
خدا را دارد و می گوید نیست
مگر مریم پیامبر بود
مگر هاجر پیامبر بود
آنان باور داشتند خدا هست
آنان باور داشتند
خداوند می بخشد به قدر باورشان
آنان می دانستند از کلامشان بر آن ها حکم می شود
پس  با کلامشان بیان می کردند
یا رزاق
یا وهاب
سلیمان و یوسف
فقط با اعتماد به خدا
ثروت افسانه ای یافتند
کاش الگو می گرفتیم
و به جای این که می گفتیم
ما کجا و آن ها کجا
یک بار با قدرت می گفتیم خدا هست
و خدا هست و خدا هست
باور داشته باشید فراوانی هست
پیدا می شود
روزی روی یخچال خانه مان نوشتم
به فراوانی کائنات خداوند متصل است
آن روز که نوشتم چیزی در یخچال نبود
اما از آن روز به بعد همیشه فراوانی گرفته است
یادم می آید
خانواده ام ، پدر و مادر م
و برادرانم
به خانه ی ما آمده بودند
در یخچال را باز کردند
دیدند چیزی نداریم
آن روز ها سخت بود
چون به جای حساب روی خدا
روی فرد پولدار خانواده ام فکر کرده بودم
چون روی خدا حساب باز نمی کردم
در خانه ی غیر خدا را زدن
جان کندن و تلاش کردن است
در خانه ی خدا را زدن
به دست آوردن ثروت و نعمت
آن هم به خودی خود و آسانی است
باور کنید فراوانی همه جا هست
بی نهایت ثروت کسب می کنید
نمی خواهم حرف مرا باور کنید
فقط امتحان کنید
اما با باور قوی
ببینید خداوند. چگونه در زندگیتان ظهور می کند
ببینید چگونه نعمت و ثروت در زندگیتان جاری می شود
من باور کردم
اما ببینیم چه می شود که
تا حقوق می گیریم
یا پولی به دستمان می رسد
هزینه ای پیش می آید
که به آن فکر نمی کردیم
یا همیشه
پول حقوقمان تا سر ماه کفاف نمی دهد
چون به جای خدای پول
روی پولتان حساب باز کردید
چون دو دوتا چهارتا تا کردید
چون خدا را نادیده گرفتید و
ندانستید از دستان متعدد به شما یاری می رساند
چون همیشه
حساب پس انداز شما خالی بود
ولی من یافتم
کلید گنج الهی کجاست
وقتی فردی باور کند
که کنار سرچشمه هست
دیگر نگران کمبود آب نیست
می داند
هر گاه هزینه ای پیش آمد
ده ها و بلکه صدها برابر. آن وارد حساب بانکی اش می شود
آن وقت است که
به جای این که روی عقل خود حساب باز کند
روی خدا حساب باز می کرد
معبودا ، هر که به تو رسید
در تو بی نیاز شد
هر فردی به تو گفت بهره مند شد
هر فردی به توکل کرد
کفایت شد
خدای مهربانم
چه غریبی بر روی زمین
مردم
بدی ها و سختی ها و مشکلاتشان را
از تو می بینند
در حالی که خودت فرمودی
هر چه خیر و نیکی هست
از سمت من
و هر چه شر و بدی هست از سمت خودتان است
اگر پول ندارید
اگر بیماری
اگر مشکل دارید
از ماست که بر ماست
خودمان را اصلاح کنیم
به درگاه خدا روی آوریم
درخواست بدهیم
او فیلتر نگذاشته است
اجابت می کند
درخواست های شما را
برای خدای به این بزرگی
یک میلیون و یک میلیارد یک سان است
این ذهن ماست که باور ندارد
از حالا به بعد باور کنید
خدا همه چیز می شود
همه کس را
به شرط باور
به شرط اعتقاد
به شرط پاکی
پیش از این ها فکر می کردم خدا
خانه ای دارد میان ابرها
در خدا شاد و پیروز باشید

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]