در مقابل قدرت پروردگار متواضع باشيم

تواضع در مقابل خداوند.

خداوند همه چیز می شود همه کس را
به شرط باور و اعتقاد کامل
در سختی ها و راه های بی بازگشت است که می توانیم بفهمیم چه قدر خوب روی باورهای خود کار کرده ایم
اگر توکل کنیم و تمرکز خود را روی نکات مثبت زندگی خویش بگذاریم
نسبت یک بر میلیون می شود
توانایی کنترل احساس خوب یک اصل ضروری در زندگی است
بهتر است در مقابل پروردگار سر تعظیم فرود آوریم
این نشان از قدرت پروردگار دارد
راه هایی بی بازگشت
که نشان می دهد باید مقابل عظمت پروردگار خاشع وخاضع باشیم
بنابر این در شرایط بحرانی به خداوند. پناه ببرید
و از زندگی خویش لذت ببرید
که
اگر خداوند. ببندد دری
ز رحمت گشاید درهای دیگری
پس اگر دری بسته شد
و شما به غیب ایمان داشته و توکل کنید و خودتان را نبازید
پروردگار درهای بسیاری را بر. روی شما می گشاید
نتیجه تواضع در برابر پرودگار عزت است
قرآن می فرماید
عزت خاص خدا هست و خدا پرستان
شما احساس خوب خود را حفظ کنید
خداوند درهای بسیاری را بر روی شما می گشاید
این ️فراوانی️ پروردگار است
این قدرت پروردگار است
در مقابل چنین قدرتی فقط باید متواضع بود و خاشع
پس خودتان را با شرایط جدید وفق دهید ، تسلیم شوید و شاد باشید
درهای رحمت پروردگار بر روی شما گشوده می شود
به شرط باور و احساس خوب
نتیجه احساس خوب نجات است .️️️
همانا نوح چه نیکو ما را اجابت کرد ، ما او و همه ی پیروانش را از بلای هلاکت غرق نجات دادیم
یعنی تر وخشک پای هم نمی سوزند
مگر این که  امتحان باشد برای بقیه اطرافیان ، مانند مرگ خواهر من و فرزندانش
در خدا شادوپیروزباشید
   نویسنده :ليلا شب خيز
0 0 votes
امتیاز دهید
اگر دیدگاه جدیدی آمد به من ایمیل بزن
نوع اطلاع رسانی
0 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
View all comments