آغاز دوره جدید کلاس های تالار گفتمان 

تالار گفتمان مکانیست صمیمی در جمع دوستان خالص و بی شرک و ریا، جهت بحث و تبادل نظر پیرامون موضوعات مختلف زندگی.

این کلاس ها به صورت هفتگی یا دو بار در هفته برگزار شده و روش کار بدین صورت است که سوالی توسط استاد لیلا شب خیز در سایت مطرح شده و دوستان پاسخ های خود را پیرامون آن در صفحه مربوط به همان سوال مطرح می کنند و به بحث و گفتگو پیرامون آن با دوستان و اساتید می پردازند. در نهایت استاد شب خیز پاسخ مربوط به آن سوال را در صفحه مربوط به آن در سایت قرار خواهند داد.