356 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
View all comments
دوست خدا
دوست خدا
3 ماه پیش

بنام خدا
سلام دوستانم
امتیازم
۹۸

عاشق خدا
عاشق خدا
3 ماه پیش

بسم الله
الحمدلله
خدایا یاریم کن برم روی غلطک
85
الحمدلله
امروز یکی از همسایه ها آمد جلوب درب خانه
و من رفتم پیش ایشان
پرچمی داد با نام حضرت فاطمه زهرا
که بالای درب خانه مان برای ایام فاطمیه نصب کنم
روی پاکتش چیزی نوشته بود خدا برای من فرستاده بود
نوشته بود
یا رادّ ما قد فات
ای جبران کننده ی از دست رفته ها
و در زیرش نوشته بود
خدا بابت تمام سختی هایی که کشیده ایم
جبران خواهد کرد
الحمدلله که تو را دارم و حرف میزنی با من
الحمدلله

1 5 6 7