جلسه دوم (شیوه درخواست به خدا)

۴۹,۰۰۰ تومان

توضیحات

توضیحات جلسه دوم:

تا چند سال پیش فکر میکردم خداوند به هر کس که صلاح بداند روزی و نعمت و سلامتی و آرامش عطا می کند و به هر کس که نخواهد نمی دهد. فکر میکردم که خدا برخی افراد را لایق و شایسته و برخی را نالایق برای دریافت نعمت ها یش قرار داده، فکر می کردم اگر در زندگیم مشکلات مالی و نا آرامی وجود دارد برای این است که خداوند می خواهد برایم در آخرت سنگ تمام بگذارد، فکر میکردم باید توهین ها و تحقیر ها را بخاطر وضعیت بد مالی ام تحمل کنم چون خداوند از من خواسته که صبور باشم.

تمام این افکاری که من و خیلی از افراد دیگر در مورد خداوند داشتیم فقط و فقط بخاطر این بود که خداوند را نشناخته بودیم. مهربانی، بخشندگی، فضل و کرم او را نشناخته بودم. فکر می کردم خدا برای من چنین خواسته تا در رنج و مصیبت رستگار شوم.

خیلی از ما ها نمی دانیم که میتوانیم با درخواست دادن به خدا برای داشتن نعمت های خداوند زندگی خود را از مشکلات خالی کنیم، حتی بسیاری از ما نمی دانیم که می توانیم به خدا درخواست بدهیم و باید هرآنچه او مقدر کرده را تحمل کنیم. خیلی از ما خود را لایق و شایسته دریافت نعمتهای با ارزش خداوند نمی دانیم و فکر می کنیم که خدا از درخواست های ما ناراحت می شود.

اگر دوست دارید که بدانید شیوه صحیح درخواست دادن چگونه است و خداوند چگونه درخواست های ما را اجابت می کند

اگر دوست دارید که بدانید که اصلا درخواست شما به صلاح شما هست یا نه

اگر دوست دارید که بدانید چگونه درخواست هایی که به افراد دارید را مطرح کنید که با روی باز درخواست شما را بپذیرند

پس با من در جلسه دوم محصول یک قدم مانده تا خدا همراه باشید.

جلسه دوم این دوره شامل یک فایل صوتی به مدت 38 دقیقه است که می توانید به صورت مستقیم از سایت خریداری نمایید.