جلسه سوم دوره برنامه ریزی ذهن (تجسم خلاق)

۵۹,۰۰۰ تومان

دوره فوق العاده ” برنامه ریزی ذهن ” جلسه سوم

  • توضیح کامل و جامع موضوع بسیار مهم تجسم خلاق جهت ارسال ارتعاشات هماهنگ با خواسته ها

  • نشانه ها چه هستند و چه پیغامی دارند

  • زمان تثبیت باورها در ذهن

  • فایل های تصویری به همراه اسلاید های آموزشی

توضیحات

جهان آماده است تا با ارتعاشات جدید تو هماهنگ شود.

وقتی بر روی باورهایت کار می کنی تا بتوانی ارتعاشات مناسب ارسال کنی، در همان ابتدای امر جهان هستی با نشانه ها، تغییر ارتعاشاتت را به تو تبریک می گوید.

زمانی که در حال تمرکز و توجه به اتفاقات مثبت پیرامونت هستی، یا تلاش می کنی جهت برقراری ارتباط مناسب با اطرافیانت ارتعاشات مناسبی ارسال کنی، به محض شروع این کار نشانه ها خود را نمایان می کنند.

نشانه ها چه هستند؟

نشانه ها هرگونه تغییری در احساس تو در جهت بهبود آن هستند. سریعترین نشانه ها را در درون خودت احساس می کنی و این تغییر احساست به تو می گوید که در مسیر درست تری قرار گرفتی. زیرا این یک قانون است که هر گاه احساس بهتری داری در حال حرکت به سمت خواسته هایت هستی و مسیر را درست انتخاب کرده ای.

نشانه ها ممکن است تماس دوستی باشد که زمان زیادی بوده که با تو تماس نگرفته، نشانه ها ممکن است افزایش درآمدت حتی به مقداری بسیار کم باشد. نشانه ها ممکن است تلاش دیگران برای انجام دادن یکی از کارهایت باشد که تا قبل از این هرگز کسی برایت انجام نداده بود و بسیاری نشانه های ریز و درشت دیگر که همگی حالت را بهتر می کنند.

زیرا این نیز یکی دیگر از قوانین جهان است که به محض اینکه تو سعی می کنی که ارتعاش مناسب تری را به جهان ارسال کنی، جهان هستی بسیار سریع خود را با ارتعاش جدیدت هماهنگ می کند. این هماهنگی کار جهان است و تو فقط نیاز داری که به فکر ارسال ارتعاشی بهتر در هز زمینه ای باشی که قصد تغییر در آن را داری.

برخی اوقات خداوند را هزاران بار سپاس می گویم که جهان هستی خود را اینقدر دقیق و منظم آفریده. به طوری که با کمترین تلاش ایمانی برای تغییر ارتعاشاتمان جهان پیوسته آماده است تا خودش را با این ارتعاش جدید هماهنگ کند. این ارتعاش شب و روز نمی شناسد. ایران و آمریکا و اروپا و آفریقا نمی شناسد. این قانون کل کائنات است که جهان مسخر انسان شده است تا به محض تغییر افکار و ارتعاشات انسان، خود را با آن وضعیت جدید هماهنگ کند.

حالال این تصمیم با ماست که چه ارتعاشی را به جهان ارسال کنیم و تا چه اندازه بتوانیم ارتعاشات نامناسب خود را تشخیص داده و آنها را با ارتعاشات جدید و همسو با خواسته هایمان تغییر دهیم.

در این جلسه به موضوع بسیار مهم نحوه تجسم خلاق جهت تغییر همین ارتعاشات نامناسب و تبدیل انها به ارتعاشات همسو با خواسته هایمان صحبت کرده ام و به شما آموخته ام که قدرت تجسم و تخیل تا چه اندازه در ارسال این ارتعاشات مهم و کارامد هستند.

پس با من همراه باشید تا با هم لذت تجسم کردن خواسته هایمان و شیوه صحیح آن را بیاموزیم.

میلاد صمیمی

دیدگاه بگذارید

Please Login to comment
  اطلاع از پاسخ های جدید دوستان  
اطلاع بده