جلسه پنجم (هماهنگی درون)

۴۹,۰۰۰ تومان

توضیحات

توضیحات جلسه پنجم:

تا به حال اتفاق افتاده است که به قدری خشمگین شوید که اختیار خود را از دست بدهید و دست به کاری بزنید که از انجام دادن آن پشیمان بشوید؟

تا به حال اتفاق افتاده که تصمیم گرفتید لاغر شوید ولی نتوانسته اید در مقابل بوی خوش غذاها مقاومت کنید؟

تا به حال اتفاق افتاده که دروغ گفته، یا پشت سر کسی حرفی زده باشید و بعد در خلوت خود پشیمان شده باشید؟

اینها اتفاقاتی است که همه ما در زندگی تجربه کرده ایم. چون همه ما در وجود خود دارای دو بعد روح و ذهن هستیم

بعد ذهنی ما به ما فرمان می دهد که چنین رفتارهایی را از خود نشان دهیم، ولی بعد روحی ما که از جنس خداست پیوسته به امر نیک فرمان می دهد.

در جلسه پنجم به شناخت بیشتر این دو بعد از درونمان می پردازم تا بفهمیم چگونه زندگیمان را سراسر کارهای خوب و مثبت کنیم.

 

حتما برای شما هم پیش آمده که در زندگی با مشکلات و دردسرهای مختلفی روبرو شده اید و از خود پرسیده اید که خداوند که بخشنده و مهربان است، پس چرا در زندگی من این همه مشکلات و دردسر وجود دارد؟ چرا هر چی سنگه مال پای لنگه؟ چرا من باید همش با مشکل برخورد کنم؟

چرا خداوندی که صاحب و منشاء تمامی خوبیهاست زندگی مرا بدون دردسر و مشکل نمی کند تا آسوده زندگی کنم؟

این دست سوالات تنها زمانی در ذهن ما بوجود می آید که قوانین جهان هستی را نشناسیم و ندانیم که چگونه می توانیم تضادهایی که در زندگی با آنها روبرو می شویم را تبدیل به لذت بخش ترین اتفاقات زندگی خود کنیم به طوری که از شدت دوست داشتنشان بخواهیم آنها را در آغوش بکشیم…

جلسه پنجم این دوره شامل یک فایل صوتی به مدت 39 دقیقه است که می توانید به صورت مستقیم از سایت خریداری نمایید.