نمایش یک نتیجه

جلسه هفدهم کلاس های آنلاین (دوره پیشرفته)

۴۹,۰۰۰ تومان

دوستان عزیز به جلسه هفدهم کلاس های آنلاین (دوره پیشرفته) خوش آمدید.

مطالب مطرح شده در جلسه هفدهم:
 • تسلیم بودن در دعاهای پیامبران
 • دعا برای فرزندان
 • توصیه برای فرزندان
 • تساوی همه ادیان و پیامبران
 • کفایت کردن خداوند در مقابل دیگران
 • تعصب نداشتن نسبت به ملیت و نژاد
 • مهمترین موضوع دین شناخت مشیت خداوند
 • بررسی موضوع جالب و آموزنده تغییر قبله در قرآن
 • تابع هوای نفس مردم نادان نبودن

جلسه پانزدهم کلاس های آنلاین (دوره پیشرفته)

۴۹,۰۰۰ تومان

دوستان عزیز به جلسه پانزدهم کلاس های آنلاین (دوره پیشرفته) خوش آمدید.

مطالب مطرح شده در جلسه پانزدهم:
 • نیکی به پدر و مادر و خوشرویی با مردم
 • تفاوت فقیر و مسکین
 • به چه کسانی به عنوان نیازمند می توانیم کمک کنیم؟
 • تطبیق مفهوم رشد باورها و درک بیشتر مطالب با آیات قرآن
 • تطبیق موضوع عمل کردن تمام و کمال به آگاهی هایمان با آیات قرآن
 • تطبیق موضوع، مقاومت ذهن با صحبت های مناسب بخاطر هوای نفسمان، با آیات قرآن
 • معنی فضل در قرآن
 • تطابق موضوع مقاومت باورها در ایمان به خداوند با آیات قرآن
 • موضوع مرگ و معیار سنجش ایمان ما به خدا
 • تطبیق موضوع برانگیختگی در روابط با آیات قرآن

جلسه چهاردهم کلاس های آنلاین (دوره پیشرفته)

۴۹,۰۰۰ تومان

دوستان عزیز به جلسه چهاردهم کلاس های آنلاین (دوره پیشرفته) خوش آمدید.

مطالب مطرح شده در جلسه چهاردهم:
 • انطباق موضوع ارسال فرکانس و ایجاد نتایج در زندگی با آیات قرآن
 • انطباق موضوع عفو و بخشش و بازگشت به زندگی با آیات قرآن
 • انطباق موضوع عیب جویی با آیات قرآن
 • انطباق موضوع زکات آموختن علم به دیگران با آیات قرآن
 • انطباق موضوع چیستی و چگونگی خداوند با آیات قرآن
 • انطباق موضوع هم فرکانس شدن با نیروی خیر در جهان با آیات قرآن
 • معجزه در دنیای امروز

جلسه سیزدهم کلاس های آنلاین (دوره پیشرفته)

۴۹,۰۰۰ تومان

دوستان عزیز به جلسه سیزدهم کلاس های آنلاین (دوره پیشرفته) خوش آمدید.

مطالب مطرح شده در جلسه سیزدهم:
 • بخشش سخاوتمندانه خداوند
 • درک تفاوت ایه های محکم و متشابه
 • درک چیستی خداوند
 • چگونگی جلوگیری کردن از مورد ظلم واقع شدن، آیا کسی میتواند به ما ظلم کند؟؟؟

جلسه دوازدهم کلاس های آنلاین (دوره پیشرفته)

۴۹,۰۰۰ تومان

دوستان عزیز به جلسه دوازدهم کلاس های آنلاین (دوره پیشرفته) خوش آمدید.

قرآن کتاب هدایت است برای مومنان خداوند بارها در قرآن اشاره کرده است که آنان که از محتویات این کتاب پیروی می‌کنند نه ترسی بر آنان است و نه غمگین میشوند در طی جلسات پیشرفته کلاس های آنلاین تلاش کرده ایم که بتوانیم مفاهیم ارزشمند قرآن را برای شما دوستان عزیز در چارچوب مفاهیم علوم موفقیت بیان کنیم.

در واقع رابطه تنگاتنگ و نزدیکی میان آموزش‌های علوم موفقیت و آنچه خداوند در قرآن به عنوان هدایت برای مومنان اشاره کرده است وجود دارد چون ریشه و سرچشمه تمام موفقیت ها از یک مکان جاری می شود. اگر آموزه‌های علوم موفقیت شامل آنچه که در کتاب ها خوانده ایم یا در محصولات آموزشی دیده و شنیده ایم مطابق با آموزه های خداوند در قرآن باشد آن آموزه‌ها منجر به موفقیت ما خواهد شد.

جلسه یازدهم کلاس های آنلاین (دوره پیشرفته)

۴۹,۰۰۰ تومان

دوستان عزیز به جلسه یازدهم کلاس های آنلاین (دوره پیشرفته) خوش آمدید.

مطالب مطرح شده در جلسه یازدهم:
 • انطباق موضوع ایمان به غیب در مسیر مشیت خداوند، با رقم خوردن اتفاقات خوب و غیر قابل پیش بینی
 • انطباق موضوع انفاق با مبحث پیشرفت مالی در قوانین علوم موفقیت
 • ارتباط ایمان داشتن به مطالب کتاب قرآن، با کسب موفقیت در تمامی جوانب زندگی
 • انطباق موضوع مسئولیت پذیری و متعهد بودن به پیمان ها در قرآن، با کسب موفقیت های بزرگ در زندگی

جلسه دهم کلاس های آنلاین

۲۹,۰۰۰ تومان

دوستان عزیز هم اکنون می توانید به صورت آنلاین بهای کلاس را پرداخت کرده و ثبت نام کنید.

پس از پرداخت وارد منوی اصلی و سپس حساب کاربری من و سپس قسمت محصولات خریداری شده شوید و روی گزینه رمز عبور جلسه نهم کلیلک کنید.

رمز عبور در قالب یک فایل عکس (JPG) قرار داده شده است.

عزیزانی که قصد پرداخت بها برای دیگر دوستان خود را دارند می توانند هنگام خرید تعداد سفارش خود را به همان تعدادی که قصد خرید دارند انتخاب کنند. در صورت نیاز به راهنمایی به آی دی مدیریت فروش در تلگرام پیام ارسال نمایید.

( moshavere107@)

جلسه هشتم کلاس های آنلاین

۲۹,۰۰۰ تومان

دوستان عزیز هم اکنون می توانید به صورت آنلاین بهای کلاس را پرداخت کرده و ثبت نام کنید.

دوستانی که قصد تهیه جلسه هشتم را تا پایان مهلت تخفیف دارند طبق زمان بندی اعلام شده اقدام نمایند زیرا به صورت اتوماتیک بهای کلاس در پایان روز چهارشنبه افزایش خواهد یافت.

پرداخت بهای کلاسها فقط از طریق سایت انجام می شود و ثبت نام به صورت پرداخت کارت به کارت امکان پذیر نمی باشد.

پس از پرداخت وارد منوی اصلی و سپس حساب کاربری من و سپس قسمت محصولات خریداری شده شوید و روی گزینه رمز عبور جلسه هشتم کلیلک کنید.

رمز عبور در قالب یک فایل عکس (JPG) قرار داده شده است.

عزیزانی که قصد پرداخت بها برای دیگر دوستان خود را دارند می توانند هنگام خرید تعداد سفارش خود را به همان تعدادی که قصد خرید دارند انتخاب کنند. در صورت نیاز به راهنمایی به آی دی مدیریت فروش در تلگرام پیام ارسال نمایید.

( moshavere107@)

جلسه هفتم کلاس های آنلاین

۲۹,۰۰۰ تومان

دوستان عزیز هم اکنون می توانید به صورت آنلاین بهای کلاس را پرداخت کرده و ثبت نام کنید.

پرداخت بهای کلاسها فقط از طریق سایت انجام می شود و ثبت نام به صورت پرداخت کارت به کارت امکان پذیر نمی باشد.

پس از پرداخت وارد منوی اصلی و سپس حساب کاربری من و سپس قسمت محصولات خریداری شده شوید و روی گزینه رمز عبور جلسه هفتم کلیلک کنید.

رمز عبور در قالب یک فایل عکس (JPG) قرار داده شده است.

عزیزانی که قصد پرداخت بها برای دیگر دوستان خود را دارند می توانند هنگام خرید تعداد سفارش خود را به همان تعدادی که قصد خرید دارند انتخاب کنند. در صورت نیاز به راهنمایی به آی دی مدیریت فروش در تلگرام پیام ارسال نمایید.

( moshavere107@)

جلسه ششم کلاس های آنلاین

۲۹,۰۰۰ تومان

دوستان عزیز هم اکنون می توانید به صورت آنلاین بهای کلاس را پرداخت کرده و ثبت نام کنید.

پس از پرداخت وارد منوی اصلی و سپس حساب کاربری من و سپس قسمت محصولات خریداری شده شوید و روی گزینه رمز عبور جلسه ششم کلیلک کنید.

رمز عبور در قالب یک فایل عکس (JPG) قرار داده شده است.

عزیزانی که قصد پرداخت بها برای دیگر دوستان خود را دارند می توانند هنگام خرید تعداد سفارش خود را به همان تعدادی که قصد خرید دارند انتخاب کنند. در صورت نیاز به راهنمایی به آی دی مدیریت فروش در تلگرام پیام ارسال نمایید.

( moshavere107@)

جلسه پنجم کلاس های آنلاین

۲۹,۰۰۰ تومان

وقتی شما تلاش می کنید که دیگران را تحت کنترل خود درآورید در واقع در تلاش هستید که احساس خوب خود را از طریق یک عامل بیرونی بدست بیاورید، و انآنجا که عوامل بیرونی تنها مدت زمانی اندک می توانند به شما احساس خوب بدهند در عمل اتفاقی که می افتد این است که شما برای داشتن احساس خوب وابسته به دیگران خواهید شد.

وقتی که تلاش می کنید به فرزندتان و یا همسرتان تذکر بدهید یا از آنها انتقاد کنید درواقع می خواهید آنها رفتار خود را بر طبق نظر و سلیقه شما تغییر دهند تا در نتیجه شما پیوسته احساس خوبی داشته باشید. اما آنها تا چه زمان حاضر خواهند بود در لباس شخصی دیگر ظاهر شوند تا به احساس خوب شما کمک کنند. برخی افراد که حتی حاضر نیستند لحظه ای چنین باشند.

پس احساس خوب یک ویژگی درونی است که انسان باید بتواند آن را در درون خود بوجود بیاورد تا این احساس خوب همیشگی و پایدار و به دور از وابستگی به دیگران باقی بماند.

جلسه اول کلاس های آنلاین

۲۹,۰۰۰ تومان

مطالب مطرح شده در این جلسه:

 • چرا اتفاقات ناخواسته در زندگی من می افتد؟
 • توانایی رسیدن به احساس خوب در هر لحظه
 • پذیرفتن صد در صد اتفاقات زندگی مان
 • آیا خداوند برای من اتفاقات بد و برای دیگری اتفاقات خوب را خواسته است؟
 • چرا برخی از افراد صبح تا شب به دنبال پول می دوند ولی برخی دیگر پول به دنبالشان می آید؟
 • چگونه در مقابل دیگران رفتار کنیم تا حقمان پایمال نشود؟
 • نقش تعهد در انجام گرفتن کارها
 • یک تمرین بسیار خوب برای رسیدن به احساس خوب در هر لحظه