تقدیر و قسمت

خوب

از ابراهیم

ابراهیم تر را دیده اید

من دیده ام

ابراهیم تسلیم شد

کارد نبرید

اما امام حسین

در صحرای کربلا

با تمام اهل بیت و یارانش

حاضر شدند

برایش مهم نبود که کارد ببرد یا نبرد

برای ابراهیم

کارد نبرید

برای امام حسین کارد برید

پس

در درجه اول

پی اهدافتان بروید

و تسلیم درگاه حق تعالی باشید

اگر کارد نبرید

مثلا دانشگاه قبول می شوید

اگر برید

دانشگاه قبول نمی شوید

اما به بهتر از آن می رسید

امام حسین به بهترین درجه نائل آمد

همان که قرآن می فرماید

آنان را که در راه خدا کشته می شوند

مرده نپندارید

آنان در بهشت ابد متنعمند

پس تسلیم یعنی

خداوندا

من تلاشم را کردم

نتیجه را به تو سپردم

دو حالت پیدا می شود

یا به خواسته ی خود می رسید

یا به بهتر از آن دست می یابید

ابراهیم خلیل الله شد

حسین فاطمه هم که خلیل الله خدا و عالم شد

حالا

اگر تسلیم باشی

همواره به نفع اوست

پس بشارت باد به شما

به بهترین ها

حالا

گاهی اوقات در سختی ها

جان ما به لبمان می رسد

حضرت موسی گفت

خدایا , من به هر خیری که از تو برسد محتاجم

از همان جا

ورق برگشت

موسی ، موسی شد

و زندگیش متحول گشت

خواسته هایمان را بخواهیم

اما سیستم الهی را مجبور نکنیم

خدا اجبار نمی پذیرد

چون خودش هم کسی را مجبور نمی کند

پس دستان خود را در مقابل خداوند

به نشانه تسلیم بالا ببرید

این خدا عجب خداییست

خودتان را رها کنید و به دست او بسپارید

قول می دهم

به بهترین جاها شما را هدایت کند

اصولاً خدا

به غیر از خوبی کردن

کاری بلد نیست

چه قدر دوستش