حتما شما نیز این تجربه را داشته اید که در اطرافیانتان دعوا یا مشاجره ای شکل گرفته و شما به شدت دوست داشتید که وارد آن بحث شده و میان آنها وساطت کنید و آنها را آشتی دهید.

احساسات نعمت بسیار ارزشمندی است که خداوند به انسان ها عطا کرده است، اما اگر نتوانیم آن را در محل مناسب خود خرج کنیم متاسفانه همین احساسات به شدت باعث صدمه دیدن ما خواهند شد.

زمانی که احساساتی می شویم و خود را درگیر مسائلی می کنیم که در مورد آن مسائل اطلاعات درستی نداریم و تنها بخاطر اینکه احساسمان به ما می گوید وارد درگیری دیگران شو و میانشان را آشتی بده، همان جایی است که این احساسات به ضرر ما کار خواهد کرد.

در این فایل تصویری در مورد موضوع وساطت میان دیگران و شرایط لازم برای وارد شدن به این موضوع را شرح داده ام.

منتظر نظرات ارزشمند شما دوستان همراه و تجربات شخصی شما در رابطه با این موضوع هستم.

با من در این فایل همراه باشید.

میلاد صمیمی

مدرس تحول فردی

دیدگاه بگذارید

Please Login to comment
  اطلاع از پاسخ های جدید دوستان  
اطلاع بده