دوست داشتن خود - احساس ارزشمندی - عزت نفس

برخی افراد، بسیاری از امور روزمره خود را بر طبق نظر و سلایق دیگران انجام می دهند. تا آنجا که دیگر از خود هویتی نداشته و تنها به فکر این موضوع هستند که دیگران در مورد من و کاری که انجام داده ام چه فکری می کنند.

این طرز تفکر باعث می شود که شخص به مرور احساس ارزشمندی و لیاقت درونی خود را از دست داده و آرام آرام در مداری قرار گیرد که اتفاقات، شرایط و ایده هایی که بتواند او را در زندگی پیشرفت دهد برایش اتفاق نمی افتد.

احساس ارزشمندی یکی از مهمترین عوامل موفقیت افراد است. به طوری که در زندگی تمامی افراد موفق به وضوح تاثیر این عامل را مشاهده می کنیم.

به میزانی که ما بفهمیم که چطور مبحث احساس ارزشمندی در زندگی ما تاثیر گذار است به همان میزان پیشرفت ما در تمامی جنبه های زندگی مان افزایش پیدا خواهد کرد.

در این فایل به طور مفصل به بررسی جنبه های مختلف این موضوع پرداخته ام. این فایل را بارها و بارها با دقت فراوان گوش کنید و نکات آن را برای خودتان در دفترتان یادداشت کنید.

میلاد صمیمی

مدرس تغییر و تحول فردی

دیدگاه بگذارید

Please Login to comment
  اطلاع از پاسخ های جدید دوستان  
اطلاع بده