قانون جذب و دین - میلاد صمیمی

آیا قانون جذب با دین منافاتی دارد؟؟؟

چند سالی است که بحث قانون جذب بسیار داغ شده است. کتابهای بسیاری در رابطه با قانون جذب از نویسندگان مختلف داخلی و خارجی به چاپ رسیده است.

در طی مطالعاتی که در حدود 5 سال انجام داده ام به این نتیجه رسیده ام که بحث قانون جذب منافاتی با دین و دعا کردن برای رسیدن به خواسته ها ندارد. تنها مورد قابل تامل در موضوع قانون جذب این است که این موضوع مورد سوء استفاده های متعددی قرار گرفته است و مهمترین مورد بحث سوء استفاده های مالی از این موضوع است.

در واقع موضوع قانون جذب یک بحث آموزشی برای آموزش مسیر صحیح رسیدن به خواسته ها در زندگی است.

وقتی قرآن را مطالعه کردم متوجه شدم که شیوه درخواست پیامبران از خداوند و دعاهای آنها منافاتی با موضوع قانون جذب و مراحل آن ندارد. تنها تفاوت در شیوه بیان آنهاست.

افراد بسیاری هستند که درخواست های خود را از خداوند با التماس و گریه زاری مطرح می کنند. شاید چون اعتقاد دارند که با گریه و زاری بیشتر مورد توجه خدا واقع می شوند. اما ما در قرآن هیچ دعایی همراه با گریه و زاری نمی بینیم و نکته برجسته قانون جذب هم اشاره به داشتن همین احساس خوب برای رسیدن به خواسته هایمان است که به درستی قرآن نیز به آن اشاره کرده است.

زیرا انسانی که باور دارد خداوند سمیع و علیم است، می داند که او صدای بندگان را می شنود و توانایی اجابت او را دارد، نیازی به گریه و زاری احساس نمی کند و انرژی و عشق خود را خالصانه و با احساس خوب به خداوند خود ارائه می کند و با آرامش به خواسته های خود دست می یابد.

در این فایل توضیح داده ام که چه قدر موضوع قانون جذب هماهنگ با مبحث دعا و درخواست از خداوند است.

میلاد صمیمی

مدرس تغییر و تحول فردی