میلاد صمیمی

برخی از افراد گمان می کنند که بعضی از رفتارهایشان باعث احساس شادی و رضایت درونی شان شده است، این درحالی است که این رفتار ممکن است از یک باورنامناسب ریشه گرفته باشد و باعث بوجود آمدن یک شادی یا رضایت کوتاه مدت شود.

همیشه در زندگی به دنبال شادی های پایدار بودم و به این باور رسیده ام که هر عملی که احساس خوب پایدار را در ما بوجود نیاورد ناشی از یک باور نامناسب است که بایستی با باوری بهتر جایگزین شود.

در این فایل صوتی با من همراه باشید تا متوجه شوید چطور یک باور نامناسب می تواند یک شادی کوتاه مدت بوجود بیاورد و این در حالی است که پس از این شادی کوتاه مدت احساس بد خود را نمایان خواهد کرد.

منتظر نظرات ارزشمندتان هستم.

میلاد صمیمی

مدرس تحول فردی

دیدگاه بگذارید

Please Login to comment
  اطلاع از پاسخ های جدید دوستان  
اطلاع بده