میلاد صمیمی

معمولا در ارتباط با افراد جامعه سعی می کنم به صحبت های آنان خوب گوش داده و باورهای مناسب و یا نامناسب آنان را شناسایی کنم.

بخاطر باورهای مناسبشان آنها را تحسین کرده و باورهای نامناسبشان را به عنوان درس های بزرگ جهت ایجاد تغییر در آنها و آموزش دادن به سایر افراد استفاده می کنم.

این روش به من بسیار کمک کرده تا بتوانم آموزش هایم را بسیار عملی و طبق نیاز افراد و کاملا متناسب با باورهای عموم جامعه ارائه دهم.

در این فایل صوتی باور دوستی را تشریح میکنم که اعتقاد دارد جامعه بسیار کثیف شده و من به فرزندم اجازه نمی دهم که به دور از من در این جامعه زندگی کند.

منتظر نظرات شما دوستان و تجربیات مشابه شما نیز در رابطه با این فایل هستم.

با من در این فایل صوتی همره باشید…

میلاد صمیمی

مدرس تحول فردی

دیدگاه بگذارید

Please Login to comment
  اطلاع از پاسخ های جدید دوستان  
اطلاع بده