کتاب صوتی راز قدرت

کتاب صوتی راز قدرت نوشته راندا برن یکی از پایه ای ترین و مهمترین کتابها در زمینه مباحث علوم موفقیت است.

استاد لیلا شب خیز این کتاب را به صورت صوتی درآورده و توضیحات شخصی خود را نیز درباره این کتاب ارائه می کنند.صفحه رسمی کتاب راز قدرت (نسخه انگلیسی)