کتاب صوتی راز قدرت

کتاب صوتی راز قدرت نوشته راندا برن یکی از پایه ای ترین و مهمترین کتابها در زمینه مباحث علوم موفقیت است.

استاد لیلا شب خیز قسمتی از این کتاب را صوتی کرده و توضیحات و برداشت های شخصی خودشان را از این کتاب ارزشمند بیان می کنند.صفحه رسمی کتاب راز قدرت (نسخه انگلیسی)